تیم‌های استارت‌آپی، هسته‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و کلیه افراد صاحب ایده و علاقه‌مند به شرکت در این فراخوان، می‌بایست جهت ارسال طرح و ایده خود، ضمن دانلود فرم پذیرش، فایل ورد تکمیل شده را حداکتر تا تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ به آدرس ایمیل wsienc@gmail.com ارسال نمایند.

«دانلود فرم پذیرش»